Simposio Interpolonia - Program


 

 


SIMPOSIO INTERPOLONIA.

   1. Msza św. dziękczynna Polonii Świata jako wyraz wdzięczności Panu Bogu
za 1050 lecie Chrztu Polski.

   2. Sympozjum – Znaczenie 1050 Rocznicy Chrztu Polski w procesie jednoczenia Polaków na świecie.

CZĘSTOCHOWA 30.04.2016

 

Pod patronatem:

Jego Eminencji Bp Wiesława Lechowicza
Przewodniczącego Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą
Konferencji Episkopatu Polski

 

Jego Magnificencji ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 

Wstępny  program uroczystości SIMPOSIO INTERPOLONIA w Częstochowie

 

 1. 30.04.2016 r., godz. 11.00. Msza św. dziękczynna Polonii Świata jako wyraz wdzięczności Panu Bogu za 1050-lecie Chrztu Polski. Mszę św. będzie celebrował Bp. Ryszard Karpiński, wieloletni konsultor Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migracji i Podróżujących.
  Miejsce: Klasztor ojców paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej.
  ----------

 2. 30.04.2016 r., godz. 13.00. SIMPOSIO INTERPOLONIA. Rola mediów i znaczenie Polskiej Kultury Narodowej w procesie jednoczenia Polaków na świecie. Polonia w rocznicę 1050 lecia Chrztu Polski.
  Miejsce: Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, ul. Jagiellońska 67/71.

 

SIMPOSIO INTERPOLONIA

Mini sympozjum na temat 1050 rocznicy Chrztu Polski, na temat Polskiej Kultury Narodowej i roli mediów w procesie jednoczenia Polaków (Polonii) na świecie. Uczestnikami konferencji będą osoby o uznanym autorytecie ze świata mediów i kultury oraz przedstawiciele Kościoła.

Celem SIMPOSIO INTERPOLONIA będzie dokonanie refleksji nad problemem złego wizerunku Polski za granicą a także nad problemem braku jedności Polaków w świecie i w Polsce. Postaramy się również zastanowid nad działaniami związanymi z naprawą tej sytuacji.

Ukształtowanie dobrego wizerunku Polski w oczach obcokrajowców to cel ogromnie ważny. Dotychczas wiele polskich instytucji i organizacji za granicą nie wypełniało dobrze powierzonej im roli. Spora częśd osób tam pracujących, zamiast promowad naszą Ojczyznę, budowad dobre jej imię, szkalowało ją, wprowadzając w błąd zagranicznego odbiorcę, który na co dzieo miał słabe wyobrażenie o naszym kraju. Przykładem do tego typu działao jest chodby promowany za granicą polski film Pokłosie. Konieczna więc jest zmiana w tym zakresie, a wiec lepsza kontrola dotychczas działających struktur a także tworzenie nowych struktur polonijnych, zwłaszcza medialnych które pozwoliły by polepszyd obraz Polski, a także skutecznie formowad poprawną mentalnośd samych Polaków poza Polską i w Polsce. W tym kontekście ważnym czynnikiem jest poznanie polskiej historii, tradycji i biografii wielkich ciągle żywych i zasłużonych naszych rodaków, jednoczenie polskich przedsiębiorców. Należy na nowo odnajdywad, wspierad i promowad Polaków szczególnie uzdolnionych zwłaszcza w wymiarze społecznym, Polaków uczciwych i mądrych. Potrzebni są nam ludzie którzy rozumieją nadrzędnośd dobra wspólnego nad egoistycznymi zachciankami. Gleba, na której mogą się zakorzeniad nie jest jałowa: polska kultura narodowa to przebogaty wachlarz fascynującego dorobku w takich dziedzinach jak: literatura, film, teatr, muzyka, technika czy religia. Mamy się czym pochwalid przed światem. Polska wniosła również olbrzymi wkład w rozwój Europy i innych kontynentów.

Im dana wspólnota bardziej podzielona tym słabsza, bardziej uśpiona. Dobrze o tym wiedzieli od lat adwersarze pozytywnych wartości Polskiego Dziedzictwa Narodowego i czynili wiele, aby te wartości pomniejszyd, a nawet całkiem wyeliminowad z życia publicznego czy religijnego Polaków w Ojczyźnie i na emigracji. Jednośd Polaków w Polonii rozbijano również eliminując centralny dom Polski danego kraju czy regionu. Wielośd niezjednoczonych Domów Polskich, bez jednego, centralnego, koordynującego dobre inicjatywy związane z wizerunkiem Polski i Polonii poskutkowało nawet tym, że podzieleni Polacy na obczyźnie wstydzili się często swojego pochodzenia. Tak było np. w Argentynie, gdzie określenie „polacca” oznaczało dla kobiet polskiego pochodzenia coś wstydliwego. Sytuację tę zmienił częściowo pontyfikat Jana Pawła II, w czasie którego Polonia w Ameryce Łacioskiej uniosła głowę i zaczęła poszukiwad swoich korzeni w kraju nad Wisłą. Podobnie było w innych częściach świata. Z pewnością wielką rolę w jednoczeniu Polonii na świecie posiadają media i środki komunikacji obywatelskiej (m.in. Internet), które do tej pory bardziej zwalczały polskośd niż budowały pozytywny obraz Polaka. Polskie i polonijne media należy wspierad i dbad o ich poziom.

 

W ramach SIMPOSIO INTERPOLONIA planowane jest wystąpienie m.in. następujących prelegentów:

 

 • Prof. Zdzisław Jan Ryn – wieloletni ambasador Polski w Boliwii, Chile i Argentynie.

 • Inż. Andrzej Zabłocki – prezes Zjednoczenia Polskiego w Chile.

 • Dr Jerzy Achmatowicz – wykładowca Uniwersytetu w Santiago de Chile i Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Ks. prof. dr hab. Waldemar Glioski – wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyoskiego.

 • Wiesław Gołębiewski – prezes Światowej Rady Badao nad Polonią.

 • Ks. dr Ireneusz Skubiś – ks. Infułat, wieloletni Redaktor Naczelny Tygodnika Niedziela.

 • Czesław Ryszka – senator.

 • Natalia Rykowska – repatrianka z Kazachstanu. Autorka książki o Polakach z Kazachstanu.

 • Stanisław Lis – prezes zarządu Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią.

 • Aleksandra Ślusarek – prezes Związku Repatriantów Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dr Mirosław Boruta – wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie.

 • Ks. dr Roman Piwowarczyk – wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

 

---------------

 

Na zakończenie uroczystości planowana jest prapremiera filmu dokumentalnego w reż. Mirosława Olszyckiego pt. Afonico. Film o życiu i działalności polskiego działacza polonijnego i biznesmena, Jana Kobylańskiego, założyciela Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej z siedzibą w Urugwaju.

Gościem specjalnym Konfederacji Interpolonia będzie Marzena Konowalska, śpiewaczka musikalowa i operowa oraz jeden z najbardziej znanych tenorów w Polsce, Kordian Kacperski, którzy przy akompaniamencie Janusza Janysta, wykładowcy Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi (instr. klawiszowe) wykonają kilka utworów ze swojego repertuaru.

Przed otwarciem SIMPOSIO INTERPOLONIA nastąpi rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci szkół podstawowych pod nazwą „1050 rocznica Chrztu Polski”. 

Organizator:

KONFEDERACJA INTERPOLONIA

WWW.INTERPOLONIA.ORG

----------------------------------------------------------------------------------------------

Adres do korespondencji: Konfederacja Interpolonia, ul. Kościelna 9, 95-050 Konstantynów Łódzki
http: www.interpolonia.org, mail: biuro@interpolonia.org, tel. 48 505163362.